EN

Toplumsal Sorumluluğumuz

2 kıta 5 ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirket olan Aksa Enerji, faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm kişi ve kurumları paydaşı olarak tanımlamakta ve toplumsal sorumluluk duygusuyla bu geniş paydaş kitlesine sürekli artan oranda değer yaratmayı amaçlamaktadır. Şirket, toplumsal sorumluluk duygusuyla bu geniş paydaş kitlesine sürekli artan oranda değer yaratmayı amaçlamakta; bu doğrultuda faaliyet etki alanındaki yerel halkın ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Faaliyet bölgelerinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı bölgeden istihdam edilmekte, bu sayede bölge halkı için iş fırsatları yaratılmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla Şirket’in yerel çalışanlarının oranı Gana’da %61, Madagaskar’da %62, Mali’de %65, Kıbrıs’ta %72 ve Özbekistan’da inşaatı devam eden yeni projemiz kapsamında ise %60’tır.

Tüm paydaşlarıyla açık ve etkin iletişim kanalları kurmaya azami önem veren Aksa Enerji, iş ilişkisi içerisinde bulunduğu şirketler ve tedarikçilerle ilişkilerini de sürdürülebilirlik temelinde yürütmektedir.

2020 yıl sonu itibarıyla Şirket’in, 4 kıtada, 16 farklı ülkeden, enerji üretim ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren taşeron, aracı kurum ve danışmanlık şirketlerini içeren 820 adet tedarikçisi bulunmaktadır. Bu tedarikçilerden 2020 yılında 515,2 milyon TL tutarında alım yapılmıştır.

820 Tedarikçi Sayısı
774 Yerli Tedarikçi Sayısı
%94 Yerli Tedarikçi Oranı