EN

Ortaklık Yapısı

 

Ticari UnvanPay AdediSermayedeki Payı(%)
KAZANCI HOLDİNG A.Ş. 973.901.660 79,42
HALKA AÇIK 252.436.576 20,58
TOPLAM 1.226.338.236 100,00

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortaklığın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıSermayedeki Payı(%)
Ali Metin Kazancı 282.528.871,57 23,04
Şaban Cemil Kazancı 587.067.920,65 47,87
Mehmet Kazancı 57.265.417,61 4,67
Tülay Kazancı 47.039.450,18 3,84
Necati Baykal 9.739,02 0,00