EN

İklim Değişikliği ve Enerji

Günümüzün en önemli küresel sorunları arasında iklim değişikliği yer almaktadır. Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket eden Aksa Enerji, faaliyetlerini bu bilinç ile yürütürken enerji üretiminde daha verimli teknolojiler ve uygulamalar üzerine çalışmakta, çevresel sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde iklim değişikliği ve enerji konularındaki performansını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket, bu doğrultuda hazırladığı Enerji Politikası ile enerji yönetim sistemimizin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun şekilde yürütülmesini sağlamakta; faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, enerji üretiminde verimliliği artırmayı ve enerji kayıplarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Aksa Enerji, santrallerindeki sera gazı salımlarını takip etmek amacıyla 2015 yılından bu yana düzenli olarak Sera Gazı Salım Raporları hazırlamaktadır. Raporlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmaktadır. 2020 yılı Sera Gazı Emisyon Raporları da yıl başı itibarıyla hazırlanmaya başlanmış ve saha denetimleri gerçekleştirilmiş olup, Nisan 2021’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Şirket öte yandan sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla enerji tüketimi ve sera gazı salımlarını da içeren çevresel performans verileri hakkında paydaşlarını da bilgilendirmeye devam etmektedir.  

Sürdürülebilir ve sorumlu şirket dönüşümünün bir göstergesi olarak, iklim değişikliğine duyarlı ve iklim değişikliğiyle mücadelede önlemler talep eden şirketler tarafından dünyaya yapılan bir bildiri olan The Trillion Tonne Communiqué’yi 2015 yılında imzalayan Şirket, enerji yatırımlarını bu kapsamda şekillendirmektedir. Aksa Enerji iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadeleye katkı sağlamak hedefiyle orta-uzun vadede yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı da planlamaktadır.

Aksa Enerji, faaliyetlerinin çevreye olan etkisini minimize etmek ve sera gazlarının salımını azaltmak amacıyla, kombine çevrim santrali teknolojisi ile üretim süreçlerinde oluşan atık gazın ısısını kullanarak enerji üretmekte ve bu yöntemle ünite başına enerji kullanımını ortalama %10 azaltmaktadır. Şirket mevcut tüm doğal gaz santrallerinde ve Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali’nde atık ısıdan enerji üretmektedir. Sera gazı salımlarının düşürülmesi amacıyla ayrıca doğal gaz santrallerinde Oxicat filtreleri kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, taşeron çalışanlar dâhil tüm çalışanlarının iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği konularındaki farkındalıklarını artırmak için, çeşitli iletişim araçları ve eğitimler ile bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.