EN

Sıkça Sorulan Sorular

Aksa Enerji’nin faaliyet konuları nelerdir?

Özetle, Aksa Enerji, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı alanında faaliyette bulunmaktadır.

Aksa Enerji’nin faaliyet konuları ile ilgili detaylı bilgiyi internet sitemizde Yatırımcı ilişkileri sayfasının altında bulunan Şirket Ana sözleşmesinin 3.maddesinde bulabilirsiniz.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. hangi borsada işlem görmektedir?

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ninhisse senetleri AKSEN kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. ne zaman halka arz olmuştur ?

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 21 Mayıs 2010 tarihinde halka arz edilmiştir.

Şirketin İMKB de dolaşımdaki pay adedi ne kadardır ?

Şirketimizin dolaşımdaki pay adedi 131,600,000’ dir.

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi ne kadardır?

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 613,169,118 TL'dir.

Şirketin halka açıklık oranı ne kadardır?

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin%21.46'sı halka açık durumdadır.

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’de İmtiyazlı hisse bulunmakta mıdır?

İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Şirketin mali yılı hangi dönemi kapsar?

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ninmali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. hangi dönemlerde finansal raporlarını açıklamaktadır?

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 3' er aylık dönemlerde finansal raporlarını açıklamaktadır.

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin finansal raporlarına nereden ulaşabilirim ?

Şirketimizin finansal raporlarına www.kap.gov.tr adresinden ve web sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altındaki Finansal Raporlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Aksa Enerji hisselerini takip eden aracı kurumlar var mıdır? Analistlerine nasıl ulaşılabilir?

Evet vardır. Web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri sayfasının altındaki Hisse Senedi Bilgisi sekmesinin altında Analist Takibi başlığında bulabilirsiniz

Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunu nasıl temin edebilirim?

Şirketimizin faaliyet raporlarına www.kap.gov.tr adresinden ve web sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altındaki Faaliyet Raporları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı Sunumlarınıza nasıl ulaşabiliriz?

Yatırımcı Sunumları İngilizce olarak hazırlanmakta olup web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri sayfasının altında Sunumlar sekmesinde bulunmakta ve sürekli güncellenmektedir.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. hissedarları soruları için hangi birim ile iletişime geçmeliler?

Hisse senetleri ile ilgili sorularınız için Yatırımcı İlişkileri Birimine, e-mail yoluyla (investorrelations@aksa.com.tr) ya da 0 216 681 00 00 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası nedir?

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin temel esaslar Şirket Ana Sözleşmesinin 17. maddesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Özetle, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilen yıllık bilançoda gözüken net dönem kârı üzerinden, varsa geçmiş yılların zararının düşülmesinin ardından, dağıtılabilir net dönem karının asgari %50’sinin nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması veya Şirket bünyesinde bırakılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.   

Kâr dağıtımına ilişkin teklif, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, finansman ihtiyaçları, kısa vadeli mali yükümlülükleri ile alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları ve kârlılık durumu dikkate alınıp değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurulumuzun onayına sunulur.

Kâr payı hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı hakkına ve kârın dağıtımına ilişkin duyurular konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur. Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmaktadır.