EN

Sermaye Artırımı

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin sermayesi halka arz edildiği 2010 yılından sonra 10.12.2012 tarihinde ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 577,500,000 TL’den 613,169,118 TL’ye yükseltilmiştir. 

Sermayenin artırılması yoluyla ihraç edilen toplam 35.669.118 TL nominal değerli paylar ile Kazancı Holding A.Ş.’ye ait olan 45,860,294 TL nominal değerli pay (toplam 81,529,412 TL nominal değerli pay), tahsisli olarak Toptan Satışlar Pazarı'nda toplam 240 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası bedelle 21.12.2012 tarihinde Goldman Sachs International şirketine hisse başına 5.53 TL (USD 2.9437) fiyatından satılmıştır.

29 Mayıs 2013 tarihinde Kazancı Holding'in sahip olduğu toplam 100 milyon adet B grubu Şirketimiz payları, ikincil halka arz ile yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara 4,00 TL karşılığında satılmıştır. Böylece, Şirketimizin halka açıklık oranı %5.2' den %21.4'e yükselmiştir. 

06.10.2021 tarihinde Aksa Enerji Üretim A.Ş. %100 bedelsiz sermaye artırımıyla çıkarılmış sermayesini 613.169.118 TL’den 1.226.338.236 TL’ye yükseltmiştir.